Bộ chuyển tín hiệu điện trở, biến trở sang 4-20ma

  • Model: OMX380DU và OMX39DU.
  • Xuất xứ: Orbit Merret – Cộng Hoà Séc
  • Ngõ vào (Input): 0÷300 ohm, 0÷500 ohm và 0÷1000 ohm. Đọc giá trị biến trở: 1 Mega ohm
  • Ngõ ra (Output): analog 4-20mA, 0-20mA, 0-10v, 0-5v, 2-10v..
  • Hệ số cách ly: 1500VAC
  • Sai số: chỉ 0.2%
  • Nguồn cấp: 19÷40VDC
  • Nhiệt độ làm việc: 0÷50°C
  • Thời gian phản hồi: 40ms
  • Bảo hành : 18 tháng