cảm biến can nhiệt S 1600 độ C

Phone-Zalo: 0779 81 81 84