Biến dòng AC/DC sang Modbus RS485

  • Model: Qi-50-V-485 và Qi-300-V-485
  • Xuất xứ: QEED – Italy
  • Dãy đo: 0-25A, 0-50A , 0-150A , 0-300A AC/DC
  • Ngõ ra: 0-10V và Modbus RS485.
  • Sai số: 0.5% 
  • Nhiệt độ làm việc: -10÷65°C
  • Thời gian đáp ứng: 100ms.
  • Cách ly chống nhiễu: 3000 VAC

Phone-Zalo: 0779 81 81 84 - Vui lòng gọi nếu không tìm được Zalo

showroom
All in one
Phone-Zalo: 0779 81 81 84