Cảm biến chênh áp cầu thang

  • Cảm biến đo chênh áp DMD 331 (JSP-Cộng Hòa Séc)
  • Cảm biến đo chênh áp DPS+ (JSP-Cộng Hòa Séc)
  • Cảm biến đo chênh áp 22ADP-184 (Belimo-Thuỵ Sĩ)
  • Cảm biến đo chênh áp PEL 2500 (Produal-Phần Lan)

Phone-Zalo: 0779 81 81 84 - Vui lòng gọi nếu không tìm được Zalo