Cảm biến chênh áp cầu thang

  • Cảm biến đo chênh áp DMD 331 (JSP-Cộng Hòa Séc)
  • Cảm biến đo chênh áp DPS+ (JSP-Cộng Hòa Séc)
  • Cảm biến đo chênh áp 22ADP-184 (Belimo-Thuỵ Sĩ)

Chat với chúng tôi