Bộ hiển thị nhiệt độ

  • Model: OM402UNI.
  • Hãng sản xuất: Orbit Merret – Cộng Hòa Séc
  • Ngõ vào (Input): tín hiệu can nhiệt K, S, E, R,…; 4-20mA, 0-10vdc, 0-20mA, 0-5vdc.
  • Ngõ ra (Output): tín hiệu 4-20mA hoặc 0-10vdc, Relay (ON/OFF)
  • Sử dụng nguồn: 220VAC.
  • Màn hình hiển thị: trên 4 LED, 6 LED, 9 LED và 11 LED.
  • Hệ số cách ly, chống nhiễu: 4000VAC.
  • Sai số: 0,1%

Phone-Zalo: 0779 81 81 84 - Vui lòng gọi nếu không tìm được Zalo