Bộ hiển thị cân loadcell

  • Model: OM402LC
  • Hãng sản xuất: Orbit Merret – Cộng Hoà Séc
  • Tín hiệu ngõ vào (Input):  tín hiệu 1÷4 mV/V, 2÷8 mV/V, 4÷16 mV/V.
  • Tín hiệu ngõ ra (Output): Analog ( 4-20mA, 0-10v, 0-2v, 0-5v, 0-5mA và ±10V), Modbus (Ta có ngõ ra RS232, RS485 và Profibus) hay tín hiệu Relay
  • Màn hình hiển thị: gồm 6 LED, trong đó có 4 LED hiển thị giá trị đo được và 2 LED hiển thị đơn vị cân.
  • Sai số: 0,05% trong quá trình hiển thị.
  • Nguồn cấp: 80÷250VAC hoặc 10÷30VDC.
  • Hệ số cách ly, chống nhiễu: 4000VAC
  • Nhiệt độ làm việc: -20÷60°C.
  • Nhiệt độ lưu trữ: -20÷80°C.

Phone-Zalo: 0779 81 81 84 - Vui lòng gọi nếu không tìm được Zalo