Các dòng cảm biến nhiệt độ

  1. Cảm biến nhiệt độ dạng PT
  2. Cảm biến can nhiệt K – Thermocouple type K
  3. Cảm biến can nhiệt J – Thermocouple type J
  4. Cảm biến can nhiệt E – Thermocouple type E
  5. Cảm biến can nhiệt N – Thermocouple type N
  6. Cảm biến can nhiệt S – Thermocouple type S
  7. Cảm biến can nhiệt R – Thermocouple type R
  8. Cảm biến can nhiệt B – Thermocouple type B

Phone-Zalo: 0779 81 81 84 - Vui lòng gọi nếu không tìm được Zalo

showroom
All in one
Phone-Zalo: 0779 81 81 84