Cảm biến báo mức 4-20mA

  • Cảm biến báo mức 4-20ma bằng radar RDR350A-24DC
  • Cảm biến báo mức 4-20ma bằng siêu âm ECH306L-24DC
  • Cảm biến báo mức 4-20ma bằng thủy tĩnh D2415L series
  • Cảm biến báo mức 4-20ma bằng điện dung CLM-36N

Phone-Zalo: 0779 81 81 84 - Vui lòng gọi nếu không tìm được Zalo

showroom
All in one
Phone-Zalo: 0779 81 81 84