Cảm biến đo mức nước thủy tĩnh

  • Xuất xứ: Hawk (USA)
  • Dãy đo: 0-1m, 0-2m, 0-3m…100m.
  • Ngõ ra (Ouput): analog 4-20ma. Hoặc là 0-10V.
  • Nguồn cấp: 9÷36VDC
  • Sai số: 0.1%.
  • Nhiệt độ làm việc: -10÷70°C.
  • Vật liệu màng cảm biến: Ceramic Al2O3.
  • Vật liệu vỏ cảm biến: SS316.
  • Vật liệu dây cáp: được làm bằng PTFE.
  • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68.