Cảm biến đo mức chất rắn

  • Cảm biến đo mức chất rắn dạng radar dây
  • Cảm biến đo mức chất rắn dạng điện dung liên tục
  • Cảm biến đo mức chất rắn dạng điện dung on off
  • Cảm biến đo mức chất rắn dạng xoay

Phone-Zalo: 0779 81 81 84 - Vui lòng gọi nếu không tìm được Zalo

showroom
All in one
Phone-Zalo: 0779 81 81 84