Cảm biến đo mức nước nóng

  • Cảm biến đo mức dạng liên tục dạng radar
  • Cảm biến đo mức dạng liên tục dạng điện dung
  • Cảm biến báo đầy báo cạn dạng radar

 

Phone-Zalo: 0779 81 81 84 - Vui lòng gọi nếu không tìm được Zalo