Công Ty TNHH Công Nghệ Đo Lường BFF

Hotline: 0384 765 310 – Mr. Nghiêm

Email: nghiem.tu@bff-tech.com

Adress: 30/7 Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP. HCM